Yönetim

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Müdür
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Öğr. Gör. Nuri Arslan ÖZTÜRK Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Hamit TANIŞ Raportör

Yüksekokul Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Üye
Hamit TANIŞ Raportör