Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Üye
Hamit TANIŞ Raportör