Etkinliğin Tarih, Saat ve Yeri Etkinlik Adı Etkinlik Türü Düzenleyen Katılımcılar
07/01/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu Turizm İşletmelerinde Hijyen Genel Bilgisi ve Uygulamaları Eğitim ve Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Onur KIZILCIK Akademik personel
21/01/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu Çocuk İstismarı ve Çocuk Koruma Hizmetleri Eğitim ve Öğretim Öğr. Gör. Özkan BİLGİN Akademik personel
11/02/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu Z Kuşağı Beslenme Alışkanlıklarının Cilt Sağlığı Üzerindeki Etkisi Eğitim ve Öğretim Öğr. Gör. Duygu ÇINAR BALTACI Akademik personel
04/03/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu Natives' Attitudes towards immigration in Turkey Eğitim ve Öğretim Dr.Öğr.Üyesi Esra KARAPINAR KOCAĞ Akademik personel
18/03/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu Örgütsel Sessizlik ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki Eğitim ve Öğretim Öğr. Gör. Havva ŞAHİN Akademik personel

08/04/2022  Saat:13:30 Halit Zarbun Toplantı Salonu

Masajın Etkileri ve Etki Mekanizmaları Eğitim ve Öğretim Öğr. Gör. Ahmet SAYIN Akademik personel