Muayene Komisyonu Alt Süreç İş Akış Şeması
Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması
Öğretim Görevlisi Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması
Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması
Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması
Müdürlüğe Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması
Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması
Meslek Yüksekokulu Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması
Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kontenjanı Belirleme Süreci İş Akış Şeması
Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması
Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması
Mazeret İzni Alt Süreci İş Akış Şeması
Mal Bildirimi İş Akış Şeması
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması
Zorunlu Staj işlemleri Alt Süreci İş Akış Şeması
Yurt Dışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması
Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması
Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
Taşınır Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması
Taşınır Sarf Malzeme İş Akış Şeması
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması
Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması
Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması
Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
Personel Sicil ve Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması
Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması
Öğretim Görevlisi Alımı Alt Süreç İş Akış Şeması
Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
DMO Alımları İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 39. Madde Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması
Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması
Ders ve Dersin Sorumlusu İle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci İş Akış Şeması
Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması
Arşiv İş Akış Şeması
Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması
Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması
Açık İhale Usulü İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 40-b Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 40-a Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 13 B-4 Madde ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması
Doktor Öğretim Üyesi Atama Alt Süreç İş Akış Şeması
F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması
Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması
Evrak Onayı İş Akış Şeması
Gelen Evrak İş Akış Şeması
Giden Evrak İş Akış Şeması
Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
İç Dış Müşteri ve Çalışan Memnuniyeti Anketleri Uygulama Alt Süreç İş Akış Şeması
İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması
İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci
Madde ile Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması