Dr. Öğr. Üyesi Orkun Çelik
Müdür Yardımcısı, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı
ocelik@gumushane.edu.tr 2816
Kişisel Sayfa
Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Recepoğlu
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı
mursitrecepoglu@gumushane.edu.tr 2816
Kişisel Sayfa