Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Recepoğlu
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı
mursitrecepoglu@gumushane.edu.tr 2816
Kişisel Sayfa
Öğr. Gör. Muhlise Canlı
Müdür Yardımcısı, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı
muhlise.canli@gumushane.edu.tr 2810
Kişisel Sayfa