Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Mürşit RECEPOĞLU Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)
Dr. Öğr. Üyesi Orkun ÇELİK Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAPINAR KOCAĞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Onur KIZILCIK Üye
Hamit TANIŞ Raportör