Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Mürşit RECEPOĞLU Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Dr. Öğr. Üyesi Orkun ÇELİK Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Öğr. Gör. Onur KIZILCIK Üye
Hamit TANIŞ Raportör