Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Müdür
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Öğr. Gör. Nuri Arslan ÖZTÜRK Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Hamit TANIŞ Raportör