Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mürşit RECEPOĞLU Üye
Öğr. Gör. Muhlise CANLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAPINAR KOCAĞ Üye
Öğr. Gör. Özlem ER BARANAYDIN Üye
Hamit TANIŞ Raportör