Adı Soyadı Görevi
Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Mürşit RECEPOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Orkun ÇELİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Suat AKYÜREK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAPINAR KOCAĞ Üye
Öğr. Gör. Ahmet SAYIN Üye
Hamit TANIŞ Raportör