Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü